Базылова, . (2016). Мемуарлық-өмірбаяндық прозадағы деректік және көркем бастама. Eurasian Journal Of Philology: Science And Education, 156(4). Retrieved from http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1466