Базылова, . 2016 Apr 29. Мемуарлық-өмірбаяндық прозадағы деректік және көркем бастама. Eurasian Journal of Philology: Science and Education. [Online] 156:4