Базылова, . 2016 Apr 29. Мемуарлық-өмірбаяндық прозадағы деректік және көркем бастама. Евразийский журнал филологии: Наука и Образование. [Онлайн] 156:4