Базылова, Б.. " Мемуарлық-өмірбаяндық прозадағы деректік және көркем бастама." Eurasian Journal of Philology: Science and Education [Online], 156.4 (2015): n. pag. Web. 16 Jan. 2019