Базылова, Б.. " Мемуарлық-өмірбаяндық прозадағы деректік және көркем бастама" Eurasian Journal of Philology: Science and Education [Online], Volume 156 Number 4 (29 April 2016)