АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДА ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ (Абай институтының хабаршысында жарияланған материалдар негізінде)

  • Е. Кәрібозов Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

В статье рассматривается обсуждение литературных дискуссий о проблемах абаеведения, опубликованных в Вестнике Института им. Абая.

References

1. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері. – Алматы, 1986. – 400 б.
2. Дәдебаев Ж. Абай және Құран // Абай институтының хабаршысы. – Алматы, 2010. №5. 3-13 бб.
3. Байтұрсынұлы А. Қазақтың бас ақыны// Абай институтының хабаршысы. – Алматы, 2010. №4. 6-10 бб.
4. Дулатов М. Ибраһим ибн Құнанбаев// Абай институтының хабаршысы. – Алматы, 2010. №5. 91 б.
5. Әуезов М. Абайдың өнері һәм қызметі // Абай институтының хабаршысы. – Алматы, 2010. №6. 67- 69 б.
6. Тарақов М. Гете – Лермонтов – Абай: ой мен сезім үндестігі// Абай институтының хабаршысы. – Алматы, 2010. №5. 13-15 б.
7. Дәдебаев Ж. Абайдың ақындық дүниетанымы// Абай институтының хабаршысы. – Алматы, 2010. №3. 3-12 бб.
Published
2015-10-19
How to Cite
КӘРІБОЗОВ, Е.. АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДА ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ (Абай институтының хабаршысында жарияланған материалдар негізінде). Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 134, n. 4, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1232>. Date accessed: 20 sep. 2018.

Keywords

Абайтану мәселесі;Абай шығармашылығы;аударматану ғылымы