ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ТЕҢЕУДІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ

  • Н. А. Оспанова Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

В настоящей статье анализируются пути создания сравнений в казахском и английском языках.

References

1. Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. – Алматы : Мектеп, 1987. – 192б.
2. Аханов К. Қазақ тілі лексикасының мәселелері. – Алматы: Мектеп, 1988. -92б.
3. Хасанов Б. Қазақ тілінде сөздердің метафоралы қолданылуы.- Алматы: Мектеп, 1996. - 18б.
4. Encyclopedia International, 1981, p.494
5.An outline of English lexicology .Leonhard Lipka Max Niemeyer: Verlag Tubingen.1990. –р.28
Published
2015-10-19
How to Cite
ОСПАНОВА, Н. А.. ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ТЕҢЕУДІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 134, n. 4, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1285>. Date accessed: 20 sep. 2018.

Keywords

Теңеу;логикалық; эстетикалық; лингвистикалық табиғат