АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ӘЛІПБИ РЕФОРМАСЫ

  • А. Д. Малдыбай Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

В статье рассматривается значение реформы А. Байтурсынова и его вклад в развитие казахской письменности.

References

1. «Қазақстан». Ұлттық энциклопедия / Бас ред. Ә. Нысанбаев. – Алматы: «Қазақстан энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2 т. 1993. - 720 б.
2. Қазақ білімпаздарының тұңғыш сиезі. А., 2005. – 114 б.
3. Машқанова Н. Т. Ахмет Байтұрсынов – қазақ жазуының реформаторы. Ф. ғ. к. дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. /Ғыл. жет.: фил. ғ. д., проф. Серғалиев М. С. Алматы, - 1994. – 154 б.
4. «Қазақстан». Ұлттық энциклопедия / Бас ред. Ә. Нысанбаев. – Алматы: «Қазақстан энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1 т. 1998. - 720 б.
5. Тойшыбекова Ж. Қ. ХХ ғ. басында Қазақстанда латын алфавитіне көшу идеясының қалыптасуы //ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы, № 1 (136). 2005. – 195-197 бб.
6. Әбілқасымов Б. Алфавитті өзгертудің тарихын зерделесек... // «Қайнар» университетінің хабаршысы. - 2001. № 1. 15-21 бб.
7. Салқынбай А. Б. Ахмет Байтұрсынов тағлымы //Қазақ әдебиеті. № 5, 2. 11. 2006. – 8 б.
8. ҚР Президенті мұрағаты, Қ. 141. т. 1. іс 1560. – 15- 76 бб.
Published
2015-10-19
How to Cite
МАЛДЫБАЙ, А. Д.. АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ӘЛІПБИ РЕФОРМАСЫ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 134, n. 4, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1363>. Date accessed: 21 july 2018.

Keywords

Ахмет Байтұрсынұлы;алфавитке реформа;араб алфавиті