The obvious and secret psychologisms in alice munro’s prose

  • I.Q. Tagizada Azerbaijan University of Languages

Abstract

Бұл мақалада Канада әдебиетінің тұңғыш Нобель сыйлығының иегері Элис Манро мырзаның көркем мұраға айналған «Юпитер серіктері» аталатын әңгімелер жинағына тоқталған зерттеушілердің ғылыми-теориялық көзқарастарына талдау жасалады. Сонымен қатар автордың кейбір әңгімелерінің түп нұсқасын оқып-үйрену негізінде олардың айқын және жасырын психологизмдері ашылады. Элис Монро кейіпкерлер өмірінің моральдық дағдарыс туғызған тосын өзгерістерін, алға басқан қадамдарын, күйзелістерін нанымды суреттейді. Автордың қысқа әңгімелерінің әрбір бетін шындық өмірдің нақты көрінісі деп санауға болады.Мақала авторы Канада жазушысының әңгімелерінде көтерілген мәселелерді теориялық жағынан негіздейді, психологизмді ғылыми-теориялық тұрғыдан зерттеген сыншылардың пікірлеріне өз тұжырымын білдіреді, олардың ізденістерінен үзінділер келтіріп отырады.Түйін сөздер: ғылыми-теориялық тәсіл, «Юпитер серіктері», көркем психологизм, айқын және жасырын психологизм, көркем-психологиялық талдау.
Published
2018-02-06
How to Cite
TAGIZADA, I.Q.. The obvious and secret psychologisms in alice munro’s prose. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 165, n. 1, p. 106-112, feb. 2018. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/2074>. Date accessed: 22 oct. 2018.