Automated kazakh language morphological analyser

  • N. Maksutkhan КазНУ имени аль-Фараби
  • Z.A. Tleugabylova КазНУ имени аль-Фараби
  • R.M. Rakhimbayeva КазНУ имени аль-Фараби

Abstract

Бұл мақалада қазақ тілінің морфемалық құрылымына, әсіресе түбірлердің шығу тегі саласындағы зерттеулерге талдау жасалынады. Бұл талдау қазақ тіліне байланысты бағдарламаларды әзірлеу үшін өте пайдалы. Осы талдауды қолдану үшін екі мысал бар:1) Әмбебап сөздігі – әр түрлі аффикстерден тұратын күрделі қазақша сөздерді ағылшын тіліне аударуға пайдаланушыларға көмектесетін бағдарлама. Сонымен қатар, ол аударылған сөздерге морфологиялық талдау жасайды. Бұл жағдайда морфологияны қазақша талдау сөздің түбірін тауып және аффикстер мен суффикстерді көрсетуге мүмкіндік береді. Негізгі алгоритм төмендегідей болып табылады:• ол берілген сөзден түбірді шығарады• сөздің түбірін аударады және морфологиялық талдау жасайды2) Қазақ тілінің орфографиясын (емле) тексеру – бұл құрал қазақ тілінде дұрыс жазуды тексеруге көмектеседі. Сонымен бірге, егер бұл емле дұрыс болмаса, онда бағдарлама өз нұсқаларын ұсынады.Түйін сөздер: морфемалық құрылым, қазақ тілі, бағдарламалар әзірлеу, сөздің түбірі.
Published
2018-02-18
How to Cite
MAKSUTKHAN, N.; TLEUGABYLOVA, Z.A.; RAKHIMBAYEVA, R.M.. Automated kazakh language morphological analyser. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 165, n. 1, p. 198-202, feb. 2018. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/2089>. Date accessed: 22 oct. 2018.