Interlanguage phraseological equivalents (on the material of english and russian languages)

  • R.M. Tayeva КазНУ имени аль-Фараби
  • M.S. Ongarbayeva КазНУ имени аль-Фараби
  • N.Yu Zueva КазНУ имени аль-Фараби
  • Zh.M. Utesbayeva КазНУ имени аль-Фараби

Abstract

Бұл мақала ағылшын және орыс тіліндеріндегі фразеологиялық бірліктердің салыстырмалы зерттеуіне арналған. Салыстырмалы зерттеу бойынша фразеологиялық бірліктердің салыстырылып отырған тілдер жүйесіндегі толық және жартылай баламалары бар және мүлдем баламасыз фразеологизмдерді анықтауды мақсат етеді. Зерттеу деректерінде түсіндірме, аударма мен түрлі фразеологиялық сөздіктер, интернет дерек көздеріндегі материалдар қарастырылған. Фразеологиялық бірлік мәдени-ақпараттық құндылықтың барлық жүйесін қамтығандықтан, халық шығармашылығының ерекше бір саласы болғандықтан да зерттеу нысаны болып отыр.Түйін сөздер: фразеологиялық бірлік, толық фразеологиялық эквивалент, жартылай фразеологиялық эквивалент, баламасыз фразеологиялық бірліктер, фразеологиялық баламалар.
Published
2018-02-18
How to Cite
TAYEVA, R.M. et al. Interlanguage phraseological equivalents (on the material of english and russian languages). Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 165, n. 1, p. 244-248, feb. 2018. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/2096>. Date accessed: 22 oct. 2018.