Linguiscultural aspects of the research of the concepts marriage and family

  • M.S. Ongarbayeva M.S. КазНУ имени аль-Фараби
  • R.M. Tayeva R.M. КазНУ имени аль-Фараби
  • N.Yu. Zueva N.Yu. КазНУ имени аль-Фараби
  • T.P. Kolesnikova T.P. КазНУ имени аль-Фараби

Abstract

Берілген мақала ағылшын, қазақ тілдеріндегі НЕКЕ және ОТБАСЫ концептілерін қарастырады. Аталған концептілер әлеуметтік қатынас пен қоғамның қызметін анықтаушы негізгі фактор болғандықтан қызығушылық тудыруда, ал неке және отбасы институты мәдениеттің ажырамас құрамдас бөлшегі болып саналады. Зерттеу барысында «концепт» ұғымының әртүрлі анықтамалары қарастырылды, соның ішінде лингвомәдениет тұрғысынан халықаралық байланыстың кеңеюі, жаһандану және әрбір халықтың тілдік, мәдени ерекшеліктерін ескере отырып зерделенді. Лингвомәдени аспектісі негізіндегі зерттеу аталған концептілердің әмбебап және ұлттық-спецификалық ерекшеліктерін анықтауға, халықтың тілінде мәдениеттің қаншалықты көрініс табатын анықтауға көмектеседі.Түйін сөздер: лингвокультурология (лингвомәдениет), концепт, құндылық, тіл, базалық бірлік, құрылым.
Published
2018-02-20
How to Cite
ONGARBAYEVA M.S., M.S. et al. Linguiscultural aspects of the research of the concepts marriage and family. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 165, n. 1, p. 250-254, feb. 2018. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/2097>. Date accessed: 20 oct. 2018.