The impact of globalization on the appearance of the english words into the kazakh language

  • A.R. Halenova A.R. Al-Farabı KazNU
  • E.U. Artykova E.U. Al-Farabı KazNU
  • L.M. Mahazhanova L.M. Al-Farabı KazNU

Abstract

Жаһандану үрдісі тұтастай экономика мен қоғамды түбегейлі өзгерістерге әкеп соғады және оны өмірдің әр аспектісінде байқауға болады, өйткені мәдениет пен тілге оның ықпалының бар екендігін жете бағаламауға болмайды.Мақалада қазіргі кездегі заман талабына орай ағылшын тілін оқып-үйрену мәселесі қарастырылған. Әр студент өзін жан-жақты дамыған, шығармашылығы мол, өз бетінше іздене алатын тұлға ретінде көрсетуі тиіс. Сол себепті студенттер бірнеше тілді меңгеруге тиіс. Яғни, үш тілді меңгеру, білу – бұл жаһандық әлемге жолдама деген сөз. Бұл адамның өмірдегі табыстылық, жетістік принципі.Кез келген қазақ тіліндегі жаңа ғылыми үрдістерді олардың өзекті мәселелерінің ғылыми және қоғамдық проблемаларын жетік меңгеру, қазіргі қоғамдағы лингвоэкологиялық жағдаяттарды толық игерту, ағылшын тілінің жаңа салалармен толығуы мен зерттелуінің мәселелерін анықтап білу болып табылады.Түйін сөздер: жаһандану, мәдениет, тілге ықпалы.
Published
2018-03-05
How to Cite
HALENOVA A.R., A.R.; ARTYKOVA E.U., E.U.; MAHAZHANOVA L.M., L.M.. The impact of globalization on the appearance of the english words into the kazakh language. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 165, n. 1, p. 266-269, mar. 2018. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/2101>. Date accessed: 20 oct. 2018.