Modern information technologies in education system

  • G.B. Almabaeva G.B. Al-Farabı KazNU
  • E.U. Artykova E.U. Al-Farabı KazNU

Abstract

Бұл мақала жаңа технологияны қолдана отырып ағылшын тілін үйренуге арналған. Қазіргі кезде білім жүйесі күннен-күнге ақпараттық технологиялар мен компьютерлік телекоммуникацияларды қолдануда. Студент оқу процесіне активті түрде қатысады, өз бетімен ойлауға бейімделеді. Қазіргі замандағы жаhандық Интернет хабарламалар мен мультимедиялық технологиялар шет тілін оқып үйренуге және оқу әдістемесінің жақсартылуына және өзгеріске ұшырауына өз үлесін тигізуде.Түйін сөздер: оқып үйрену, коммуникативтік іс-қимыл, өзіндік жұмыс.
Published
2018-03-05
How to Cite
ALMABAEVA G.B., G.B.; ARTYKOVA E.U., E.U.. Modern information technologies in education system. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 165, n. 1, p. 278-281, mar. 2018. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/2103>. Date accessed: 20 oct. 2018.
Section
Методика преподавания языка