ТІЛ ЖӘНЕ ӨМІР САЛАЛАРЫ, ЖАРНАМА САЛАСЫНДА ТІЛДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

  • С. А. Асанбаева ҚазМемҚызПУ, Алматы қ

Abstract

Язык и сфера: актуальные проблемы функционирования языка в сфере рекламы. В статье рассматриваются проблемы функционирования государственного языка в сфере рекламы.
Published
2015-10-19
How to Cite
АСАНБАЕВА, С. А.. ТІЛ ЖӘНЕ ӨМІР САЛАЛАРЫ, ЖАРНАМА САЛАСЫНДА ТІЛДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 135, n. 1, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/350>. Date accessed: 21 sep. 2018.
Section
ТІЛ - ҚҰРАЛДЫҢ ТҰЛҒА ТОЛЕРАНТТЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Keywords

терминдер; лингвистика; стиль