М. ҚАШҚАРИ «ДИУАНИ ЛҰҒАТ-ИТ-ТҮРІК»: ҚЫТАЙ ТҮРКІТАНУШЫЛАРЫ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ

  • Р. А. Авакова Казахский Национальный Университет имени аль - Фараби
  • Ж. Занадил Казахский Национальный Университет имени аль - Фараби

Abstract

Кашкари «Диуани лугат ат-турк» в исследованиях тюркологов Китая. В данной статье рассматривается энциклопедический словарь Махмуда Кашкари «Дивани лугат-ат турк». Анализируются работы Китайских исследователей, посвященной к этой проблеме.

References

1. Wang Yuan-Xin, Зin’deki Tьrk Diyalektleri Araştırma Tarihi, Ankara, 1994.

2. Ұйғыр тіліндегі , ‡рімжі, 1981.

3. Ху Джын Хуа, Гың Шы Мин, Шин Жяң Әдебиеті, ‡рімжі, 1964.
胡振华/耿世敏新疆文学,乌鲁木齐,1964。

4. Жаң Гуаң Да, Орталық Ұлттар Ииститутының газеті, 2б.1978)张光达,中央民族学院日报,1978

5. Гың Шы Мин, Қарахан Дәуіріндегі мәтіндер I,II,III 1978-1979. 耿世敏喀喇汗王朝文献,乌鲁木齐,1978-1979.

6. Жаң Гуаң Да,Махмұд Қашқаридың Тұрік тілінің Сөздігі және Дөңгеленген дүние картасы, Тіл және Аударма, 1982. 张光达, 马赫穆喀什隔离的 突厥语词汇 与 鉴于此树的圆形地图,语言与翻译,1982.

7. Ли Дзың Шяң, Кітап сыны, 4,1980, Ли Чиң Уимен бірге.李增祥/李庆伟,突厥语词典及其研究,1984.

8. Ибрахим Иұти, Түрік Тілінің Сөздігі және Қашқарлы Махмұд, Шин Жяң Газеті,1948.

9. Ниғымет Мыңжани, Түрік Тілінің Сөздігі және Қазіргі Қазақ тілі, Шин Жяң Қоғамдық Ғылымы, I/1981, II/1982.
Published
2015-10-19
How to Cite
АВАКОВА, Р. А.; ЗАНАДИЛ, Ж.. М. ҚАШҚАРИ «ДИУАНИ ЛҰҒАТ-ИТ-ТҮРІК»: ҚЫТАЙ ТҮРКІТАНУШЫЛАРЫ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 135, n. 1, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/352>. Date accessed: 21 sep. 2018.
Section
ТІЛ - ҚҰРАЛДЫҢ ТҰЛҒА ТОЛЕРАНТТЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Keywords

өмірбаяны; лексика; грамматика.