ТҮРКІ МИФОЛОГЕМАЛАРЫ: ХАЛЫҚ САНАСЫНЫҢ МӘДЕНИ-РУХАНИ ТЕТІГІ

  • Р. А. Авакова Казахский Национальный Университет имени аль - Фараби
  • А. А. Сайлауова Казахский Национальный Университет имени аль - Фараби

Abstract

Турецкие мифологемы: духовно-культурные механизмы в сознании народа. Данная статья посвящена мифологемам тюркских языков. Тюркские мифологемы анализированы в лингвокультурологическом аспекте.

References

1. Авакова Р.А. Фразеология теориясы (монография). – Алматы; Қазақ университеті, 2009.

2. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы, 1996.

3. Қондыбай С. Арғы қазақ мифологиясы. – Алматы,2004. – 3- кітап

4. Авакова Р.А. Фраземалардың шығыу дереккөздері. – Әлем кеңістігіндегі түркітану ғылымы. – 3-16 бб.

5. Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-е изд., т. 20.– М.:Профиздат.,1983.– 344 с.
Published
2015-10-19
How to Cite
АВАКОВА, Р. А.; САЙЛАУОВА, А. А.. ТҮРКІ МИФОЛОГЕМАЛАРЫ: ХАЛЫҚ САНАСЫНЫҢ МӘДЕНИ-РУХАНИ ТЕТІГІ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 135, n. 1, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/353>. Date accessed: 21 sep. 2018.
Section
ТІЛ - ҚҰРАЛДЫҢ ТҰЛҒА ТОЛЕРАНТТЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Keywords

эволюции; элементер; гуманитария.