СӨЙЛЕУ ҰҒЫМЫНЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МӘНІ

  • Н. Ильясова Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы

Abstract

Лингвистический аспект речи. В статье рассматриваются лингвистические аспекты речи.

References

1. Хасанұлы Б. Махамбеттің тілдік тұлғасы: әлеуметтік лингвистикалық және психолингвистикалық сыр-сипаты. Халықаралық конференция материалдары. – Алматы, 2003. –. 230-235 бб.

2. Қордабаев Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары. Алматы. Мектеп, - 1987.- 124 б

3. Оразбаева Ф. Тілдік қатынастың теориялық негізі //Тіл әлемі. – Алматы: Ан Арыс, 2009. - 368 б.

4. Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы.– 3-т. Тіл – құралы. – Алматы: «Алаш», - 2005, -352б.

5. Залевская А.А. Психолингвистика и усвоение языка. Жизнь языка и язык в жизни // Сборник статей посвященный юбилею Э.Д. Сулейменовой. - Алматы, 2005. - 478 с
Published
2015-10-19
How to Cite
ИЛЬЯСОВА, Н.. СӨЙЛЕУ ҰҒЫМЫНЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МӘНІ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 135, n. 1, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/369>. Date accessed: 21 sep. 2018.
Section
ТІЛ - ҚҰРАЛДЫҢ ТҰЛҒА ТОЛЕРАНТТЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Keywords

психологиясын; элементтер.