АУДАРМАНЫ ЖАНРЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ҚАРАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

  • Е. С. Адаева Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Abstract

В статье рассматриваются проблемы перевода в жанровом аспекте.

References

1. Алдашева А. Аударматану. – Алматы: Арда, 2006. – 245 б.
2. Сагандықова Н. Основы художественного перевода. – Алматы: Санат, 1996. – 207 с.
3. Қабдолов P. Сөз өнері. – Алматы: Қазақ университеті. 1992. – 399 б.
4. Тарақов Ә. Аударма әлемі. – Алматы:. Қазақ университеті, 2009. – 242 б.
Published
2015-10-19
How to Cite
АДАЕВА, Е. С.. АУДАРМАНЫ ЖАНРЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ҚАРАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Eurasian Journal of Philology: Science and Education, [S.l.], v. 134, n. 4, oct. 2015. Available at: <http://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1312>. Date accessed: 20 sep. 2018.

Keywords

Аудармашы;аударматану;сюжеттік- композициялық;шытырман оқиғалы; психологиялық; әлеуметтік-утопиялық; тарихи-детективті; ғылыми-фантастикалық